LISTEN LIVE

Current track

Title

Artist

Current show

Sunday’s Brunch

09:00 12:00

Current show

Sunday’s Brunch

09:00 12:00

Background

103 Latest

Page: 2

Bee li ddeskriviet lilha nfisha bħala persuna ċajtiera, kreattiva u paċenzjuża kienet il-mistiedna speċjali ta’ Ephrom fuq Sunday’s Brunch. Bee hija wkoll il-kantanta prinċipali tal-grupp Paris to Istanbul. Waqt l-intervista, Ephrom staqsa dwar x’inhuma l-miri tagħha għal din is-sena. Bee spjegat kif bħalissa qed taħdem fuq single ġdida li hi totalment differenti mis-soltu, u hu […]

Kelsey Bellante kienet il-mistiedna speċjali fuq il-programm Sunday’s Brunch ma’ Ephrom. Kelsey bdiet fil-mużika meta kellha madwar 11-il sena fejn bdiet tieħu l-ewwel lezzjonijiet tagħha u kompliet billi ħadet sehem f’numru ta’ kompetizzjonijiet fosthom X Factor tliet snin ilu. Hija stqarret li kienet l-isbaħ esperjenza ta’ ħajjitha, speċjalment meta waslet għal-live shows. Qalet li kienet […]

Federica kienet il-mistiedna speċjali ta’ Ephrom waqt Sunday’s Brunch. Waqt l-intervista, Ephrom staqsiha dwar l-EP u dwar id-diski li għandha f’din l-EP. Hija qalet li filwaqt li hemm tliet diski li huma diġa magħrufa, l-EP għandha wkoll żewġ diski li ftit huma n-nies li kellhom ix-xorti jisimgħuhom qabel. Dawn iż-żewġ diski ġodda, kif kompliet tispjega, […]

“Saving Grace hija meta xi ħadd ikun qed isalva l-imħabba li tilef.” Dan qalu Janvil meta kien mistoqsi għaliex id-diska jisimha Saving Grace. Huwa kompla jelabora fuq dan billi qal li sfortunatament dan l-aħħar, anka fiż-żwieġ, hawn min jitlef l-imħabba. Stqarr iżda li eventwalment wieħed jerġa jsib l-imħabba anka jekk forsi f’xi ħaġa oħra. Janvil […]

L-aspirazzjoni ta’ Luke Chappell hija li jmur l-Amerka biex ikompli jaħdem ma’ Sony fuq il-mużika oriġinali tiegħu. Dan ingħad waqt il-programm Sunday’s Brunch ma’ Ephrom. Luke kien il-mistieden speċjali fuq dan il-programm. Luke stqarr li dan se jkun pass diffiċli ħafna għalih minħabba li se jkollu jħalli l-familja u lil sħabu warajh. Hu qal li […]

Wara li rritornaw fix-xena mużikali sentejn ilu bid-diska ‘By The Way’ u wara ‘Never Enough’, Scar ħarġu materjal ġdida u introduċew diska ġdida fuq 103 bl-isem ‘Everlast’. Il-band SCAR bdew madwar 20 sena ilu u fil-bidu tas-snin elfejn SCAR kienu fost l-akbar bands rinomati f’Malta u kisbu diversi suċċessi. Konrad Pulè kif ukoll Axel Borg […]

Kevin Borg li kien mistieden fil-programm ta’ Ephrom daħal għall-ewwel darba fil-Eurovision fl-2006. Iżda fl-2008 irrappreżenta lil Malta ġewwa l-Isvezja meta rebaħ l-iSwedish Pop Idol. Spjega kif meta rebaħ dan l-unur spiċċa dar l-Iskandinavja kollha u għamel mas-600 tour b’kollox. Meta mistoqsi inbidlitx ħajtu meta rebaħ Pop Idol, Kevin stqarr li l-ewwel bidla kienet għal […]

Bħala mistiedna speċjali waqt Sunday’s Brunch, Ephrom kellu li Claudia Faniello. Fost is-suġġetti varji li ddiskutew, ma naqsux milli jsemmu l-Eurovision u l-esperjenza tal-istess Claudia f’din il-kompetizzjoni tal-kant. Claudia Faniello marret l-Ukraina biex tikkompeti fil-Eurovision. Dik is-sena l-kompetizzjoni ntrebħet mill-Portugal. Stqarret li qabel ma kienet l-Ukraina tikkompeti, lanqas biss kellha idea tad-diska li eventwalment rebħet […]

Raquela Gonzi spjegat kif f’ħajjita spiċċat tpoġġi l-mużika fil-ġenb l-għaliex dejjem ħasbet li l-impenji l-oħra li kellha kienu dejjem aktar importanti minn dan. Raquela stqarret dan waqt Sunday’s Brunch ma’ Ephrom. Hija qalet li kienet temmen li l-karriera mużikali ma kinitx importanti għaliha. Spjegat kif id-diska l-ġdida tagħha ‘Breaking Free’ tispjega propju dan; il-ħruġ mill-ideoloġija […]

The Travellers mistennija jniedu l-album il-ġdid tagħhom Inżul u Tlajja’ nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Ottubru 2021. Andrew Vella li jagħmel parti mill-grupp The Travellers ġie intervistat minn Ephrom waqt Sunday’s Brunch. Flimkien tkellmu dwar dan l-album il-ġdid iżda tkellmu wkoll dwar il-bqija tad-diski li The Travellers huma tant popolari għalihom. Andrew ddeskriva l-album il-ġdid Inżul […]